Những điều cần biết về OTP

947

Mã xác thực OTP (One Time Password) là loại mật khẩu sử dụng một lần và được coi là lớp bảo vệ thứ hai cho các tài khoản ngân hàng điện tử, thanh toán trực tuyến hay e-mail, mạng xã hội…

Mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS đến đúng số điện thoại đăng ký tài khoản Vimo mà bạn đang sử dụng. Vimo sẽ gửi mã OTP cho bạn trong những trường hợp:

1. Đăng kí tài khoản mới
2. Lấy lại mật khẩu
3. Xác thực đăng nhập

Trường hợp khi bạn liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản Vimo, bạn sẽ nhận được mã OTP gửi đến từ ngân hàng của bạn.

Đặc biệt lưu ý: Không được chia sẻ mã OTP với bất kỳ ai khác, và nhân viên Vimo cũng không yêu cầu mã này từ bạn.