Tôi muốn hủy tài khoản VIMO

1838

Hiện tại VIMO không hỗ trợ hủy tài khoản VIMO, bạn có thể liên hệ CSKH để khóa tài khoản VIMO lại.