Cách cập nhập thông tin cá nhân

949

Để cập nhật thông tin cá nhân trên Vimo, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

– Bước 1: Từ màn hình chính ứng dụng, chọn “Ví của tôi”
– Bước 2: Bấm chọn phần thông tin tài khoản
– Bước 3: Chọn “Cập nhật thông tin tài khoản”
– Bước 4: Điền đầy đủ các trường thông tin và bấm cập nhật