Các xác thực email

1227

Để xác thực email tài khoản Vimo, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính ứng dụng, chọn “Ví của tôi”
  • Bước 2: Chọn thanh tiến độ chứng thực
  • Bước 3: Chọn Email
  • Bước 4: Điền Email và bấm vào nút “Xác Nhận”