Tôi thanh toán thành công và đã bị trừ tiền nhưng không nhận được dịch vụ, tôi cần phải làm gì?

756

Vì một số yếu tố khách quan như độ trễ tin nhắn SMS hoặc thời gian nhà cung cấp dịch vụ thực hiện giao dịch nên Quý khách vui lòng chờ tối đa 15 phút sau khi thanh toán thành công để nhận được dịch vụ.

Nếu quá thời gian trên Quý khách chưa được cung cấp dịch vụ, vui lòng liên hệ Hotline 1900 2079 để Vimo hỗ trợ ngay cho Quý khách.