Cách thanh toán tiền Internet?

948

Để thanh toán hoá đơn Internet, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng “Internet, ADSL, Cáp quang”
  • Bước 2: Chọn nhà cung cấp, nhập “Mã khách hàng/số hợp đồng”
  • Bước 3: Xác nhận thông tin, chọn nguồn tiền và hoàn tất giao dịch