Cách thay đổi mật khẩu

835

Tại website Vimo.vn

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Vimo
  Chọn menu: “Thông tin cá nhân” > Kích chọn “Đổi mật khẩu”
  Lưu ý: Vimo khuyên bạn: Không nên đặt mật khẩu quá đơn giản như: ngày tháng năm sinh, số điện thoại…
 • Bước 2: Tại form đổi mật khẩu: Bạn phải nhập lại mật khẩu ví Vimo đang sử dụng và khai báo mật khẩu mới 02 lần → Kích nút “Cập nhật” để hoàn tất
 • Bước 3: Thành công

Tại app Vimo

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản Vimo
  Chọn menu: “Ví của tôi” > Kích chọn “Cài đặt” trên cùng góc phải
  Lưu ý: Vimo khuyên bạn: Không nên đặt mật khẩu quá đơn giản như: ngày tháng năm sinh, số điện thoại…
 • Bước 2: Tại form đổi mật khẩu: Bạn phải nhập lại mật khẩu ví Vimo đang sử dụng và khai báo mật khẩu mới 02 lần → Kích nút “Cập nhật” để hoàn tất
 • Bước 3: Thành công