Làm thế nào để tôi biết giao dịch đã thành công?

714

Sau khi giao dịch thành công, Quý khách sẽ nhận được ngay thông báo trên Ứng dụng Vimo.

Tất cả giao dịch thanh toán đều được ghi nhận trong phần lịch sử giao dịch của tài khoản Vimo.