Tôi liên kết thẻ/ tài khoản ngân hàng như thế nào?

1122

Cách thực hiện:
– Bước 1: Tải và đăng ký ứng dụng
– Bước 2: Đăng nhập vào ví, chọn “Ví của tôi” -> chọn “Thẻ/Tài khoản ngân hàng”
– Bước 3: Chọn Thẻ/Tài khoản ngân hàng muốn liên kết
– Bước 4: Điền thông tin chủ thẻ/tài khoản theo yêu cầu
– Bước 5: Nhập mã OTP để xác thực liên kết -> liên kết thành công.