Tôi chọn thẻ/tài khoản ngân hàng nào để thanh toán trong các thẻ/tài khoản ngân hàng đã liên kết?

887

Quý khách có thể chọn 01 trong nhiều thẻ/tài khoản ngân hàng bất kỳ đã liên kết để thanh toán đơn hàng.