Tôi muốn hủy bỏ liên kết thẻ/ tài khoản ngân hàng thì phải làm gì?

6810

Cách thực hiện:
– Bước 1: Đăng nhập vào ví, chọn “Ví của tôi”
– Bước 2: Chọn “Thẻ/tài khoản ngân hàng”.
– Bước 3: Ấn chọn biểu tượng của thẻ/ tài khoản ngân hàng muốn hủy liên kết.
– Bước 4: Ấn chọn nút “…” để hủy liên kết.