Tôi có thể thanh toán tại quầy bằng cách nào?

818

Quý khách có thể thanh toán tại quầy bằng cách Quét mã QR.

* Cách thực hiện thanh toán:

  • B1: Trên giao diện chính của Vimo, chọn “Quét mã QR”
  • B2: Thực hiện thanh toán bằng cách quét mã QR Quét mã QR: Di chuyển camera đến mã QR tại quầy để quét và xác nhận thực hiện thanh toán
  • B3: Xác nhận thanh toán và hoàn tất giao dịch.