Quan hệ của Vimo với các bên

934

Vai trò của Vimo.vn:

  • Thông qua website https://www.Vimo.vn/, Vimo.vn cung cấp dịch vụ Ví điện tử với chức năng GIỮ HỘ tiền Việt Nam đồng (VND) cho các bên Mua và bên Bán hàng hóa/ dịch vụ có sử dụng Vimo.vn. Dựa trên căn cứ là số tiền giữ hộ đó, Vimo.vn bảo lãnh cho việc chuyển tiền thanh toán tức thời của bên Mua cho bên Bán.
  • Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tiền tệ quy định trên tài khoản của Bạn mở tại Vimo.vn là tiền VND. Bạn có thể yêu cầu Vimo.vn chi trả số tiền (số dư khả dụng) có trong tài khoản của bạn mở tại Vimo.vn vào bất kỳ thời gian nào thông qua chức năng “Rút tiền”.
  • Khi một Khách hàng chuyển tiền cho Vimo.vn giữ hộ, thì: vào thời điểm Vimo.vn đã nhận được tiền, Vimo.vn sẽ cộng thêm vào tài khoản của Khách hàng mở tại Vimo.vn một số tiền VNĐ bằng với số tiền mà Vimo.vn nhận được theo tỷ lệ 1:1 (Trừ đi các khoản phí mà Khách hàng phải trả nếu có).

Thông tin cá nhân của Bạn:

Vimo.vn luôn coi trọng vấn đề Bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu hơn về những cam kết của Vimo.vn nhằm bảo vệ thông tin cho Bạn cũng như việc sử dụng và chia sẻ thông tin khi cần.

Thông tin của những đối tượng khác:

Nếu Bạn nhận được thông tin về Khách hàng khác của chúng tôi khi sử dụng Vimo.vn, Bạn phải giữ kín thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc dùng nó vào mục đích tiếp thị trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.

Quyền sở hữu trí tuệ và An toàn bảo mật:

Bạn cam kết:

  • Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Vimo.vn và các sản phẩm, dịch vụ khác của Vimo.vn; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, nút bấm và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của Vimo.vn tại bất kỳ đâu.
  • Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Vimo.vn trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của Vimo.vn.
  • Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của Vimo.vn, tự bảo mật tài khoản và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do rò rỉ thông tin từ phía mình.

Chuyển nhượng:

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Vimo.vn, Bạn không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà Bạn đã thống nhất trong Bản thỏa thuận này. Vimo.vn bảo lưu quyền chuyển nhượng hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào được ghi trong bản thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào.

Thông báo tới Bạn:

  • Bạn đồng ý rằng Vimo.vn có thể gửi thông báo tới Bạn bằng cách thông báo trên website Vimo.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ Email mà Bạn đã cung cấp. Bạn sẽ nhận được thông báo/thư điện tử của chúng tôi trong vòng hai mươi bốn giờ tính từ khi chúng tôi đưa thông tin lên website.
  • Nếu những thông báo này được gửi qua Email, chúng tôi mặc định Bạn sẽ nhận được thông tin sau hai (02) ngày làm việc tính từ thời điểm thư được gửi đi.
  • Bạn có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua Email bằng cách liên lạc với Vimo.vn theo thông tin liên hệ tại khoản 2.8 Điều 2 của Bản thỏa thuận này. Tuy nhiên, Vimo.vn có thể đóng tài khoản của Bạn nếu Bạn hủy chức năng nhận thông tin từ chúng tôi.

Liên hệ tới Bạn:

Bằng việc cung cấp số điện thoại (di động và/hoặc cố định) khi sử dụng Vimo.vn, Bạn đã đồng ý cho phép Vimo.vn được gửi tin nhắn SMS/ MMS hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại của Bạn để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ hoặc thông báo hoặc quảng bá Vimo.vn.

Thông tin liên hệ của Vimo.vn:

Ngoài các phương thức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ được Vimo.vn đưa lên website https://www.Vimo.vn/, Bạn có thể liên hệ hoặc gửi tài liệu tới địa chỉ của Vimo.vn theo thông tin như sau:
– Công ty Cổ phần Công nghệ VIMO
– Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
– Số điện thoại: 1900 2079
– Email: hotro@vimo.vn