Điều khoản lỗi & sự cố

2035

Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/chính xác:

Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên tài khoản của bạn vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Vimo của bạn tại website của Vimo.vn và truy cập mục Quản trị giao dịch. Nếu bạn có lý do để cho rằng tài khoản của bạn đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho Vimo.vn biết khi:

a) Có thông báo giao dịch không chính xác

b) Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của bạn

c) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của bạn

d) Mật khẩu đăng nhập và/hoặc mật khẩu thanh toán bị lộ hoặc bạn bị mất số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mật khẩu từ Vimo.vn

e) Ai đó đã/ đang chuyển tiền bằng tài khoản của bạn hoặc sử dụng tài khoản của bạn để thanh toán mà không được phép của bạn (việc này được gọi là “Sử dụng tài khoản trái phép”).

Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới Vimo.vn

Thông báo tới Vimo.vn nếu bạn tin rằng giao dịch của mình có xảy ra lỗi/ sự cố hoặc có giao dịch không hợp lệ/ chính xác trong tài khoản của bạn, xin vui lòng sử dụng một trong các cách liên hệ tới Vimo.vn như sau:

a) Gọi điện thoại tới số Hỗ trợ khách hàng của Vimo.vn: 1900 2079

b) Gửi Khiếu nại tới địa chỉ email: support@Vimo.vn

c) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của Vimo.vn thông qua các nick chat được tích hợp trên web của Vimo.vn

d) Đến văn phòng làm việc của Vimo.vn

Bạn phải gửi thông báo tới Vimo.vn trong thời hạn là hai mươi bốn giờ làm việc kể từ khi bạn phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

Xem xét và xử lý thông báo của bạn:

Vimo.vn sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi Vimo.vn nhận được thông báo của bạn ( hoặc 20 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía Vimo.vn – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, Vimo.vn có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.

Xử lý lỗi và Giới hạn

a) Nếu Vimo.vn phát hiện được quá trình giao dịch bị lỗi từ phía Vimo.vn, chúng tôi sẽ sửa lỗi. Nếu lỗi xảy ra mà kết quả là số tiền bạn nhận được ít hơn số tiền thực tế giao dịch, chúng tôi sẽ thanh toán bù cho bạn. Nếu lỗi xảy ra và bạn nhận được nhiều hơn số tiền thực tế, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền thừa từ tài khoản Vimo.vn của bạn.

b) Nếu lỗi xảy ra và kết quả là Các giao dịch không được thực hiện hoặc với số tiền không đúng, Vimo .vn sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà bạn phải chịu, trừ các trường hợp sau:

  1. Lỗi không phải do Vimo.vn gây ra,
  2. Số dư tài khoản Vimo của bạn không có đủ số tiền để thực hiện giao dịch
  3. Hệ thống của Vimo.vn không hoạt động tốt và bạn “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch.
  4. Trường hợp bất khả kháng như được nêu tại Điều 12 của bản thỏa thuận này.