Nạp tiền bằng thẻ liên kết

1535

Để nạp tiền từ thẻ liên kết, bạn có thể thực hiện nạp tiền trên Vimo.vn như sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn “Nạp tiền”
  • Bước 2: Nhập số tiền cần nạp.
  • Bước 3: Bấm vào thẻ liên kết
  • Bước 4: Xác thực và hoàn tất giao dịch