Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

1118

Để thiết lập lại mật khẩu tài khoản Vimo, bạn cần làm theo các bước sau

  • Bước 1: Từ màn hình đăng nhập, bấm vào nút “Quên”
  • Bước 2: Nhập số điện thoại đăng ký tài khoản
  • Bước 3: Nhập OTP gửi đến số điện thoại đã đăng ký
  • Bước 4: Đặt lại mật khẩu mới