Hướng dẫn rút tiền về thẻ ATM

2212

Lưu ý: tên chủ thẻ phải trùng với tên chủ tài khoản Vimo

  • Bước 1: Điền số tiền cần rút
   Trong phần chọn phương thức rút tiền bạn chọn “Rút về thẻ ATM Ngân Hàng”
   Hệ thống sẽ hiển thị các thẻ ATM Ngân Hàng mà bạn đã thêm vào trước đó, bạn hãy chọn 1 trong các thẻ ATM mà bạn muốn thực hiện rút tiền về.
  • Bước 2: Xác nhận rút tiền
   Bạn kiểm tra lại thông tin rút tiền
   Điền mật khẩu tài khoản Vimo
   Điền mã bảo mật
   Click Xác nhận
  • Bước 3: Thông báo tình trạng rút