Cách nạp tiền điện thoại cho thuê bao trả trước?

765

Để nạp tiền cho thuê bao trả trước, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng “Nạp điện thoại”
  • Bước 2: Chọn “Trả trước”
  • Bước 3: Chọn số điện thoại cần nạp và mệnh giá nạp
  • Bước 4: Xác nhận thông tin và hoàn tất giao dịch