Vì sao cần xác thực email?

1129

Sau bước tạo tài khoản với Vimo.vn ,Vimo.vn sẽ gửi email đến địa chỉ email đã nhập của bạn để xác nhận đây đúng là địa chỉ email của bạn.

Sau khi đã xác thực email, bạn sẽ nhận được các thông tin liên quan tới bảo mật tài khoản trong các trường hợp như:

– Cảnh báo tài khoản được đăng nhập trên thiết bị khác

– Lấy lại mật khẩu khi bạn có yêu cầu

– Thông tin kết quả giao dịch