Công nghệ Tokenization là gì?

1768

Công nghệ Tokenization là một quy trình bảo mật tự động mã hóa số thẻ của khách hàng thành Token (những dãy kí tự đặc biệt), và thay vì phải lưu trữ số thẻ thì hệ thống Vimo.vn chỉ lưu trữ các Token.

Mã Token này được sử dụng thay cho thông tin thẻ trong các giao dịch sau này, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu xảy ra lỗ hổng dữ liệu, kẻ gian sẽ không thể truy cập được vào dữ liệu thẻ thật sự, bởi những mã Token được lưu trong hệ thống sẽ không có giá trị đối với tất cả mọi người ngoại trừ với đơn vị thanh toán hợp pháp.

Đây là một giải pháp mà những tổ chức tín dụng, tài chính lớn trên thế giới đã áp dụng khi phát hành các thẻ thanh toán cho khách hàng của mình.