Liên kết tài khoản ngân hàng của tôi với Vimo có an toàn không?

875

Bạn hoàn toàn an tâm khi liên kết tài khoản ngân hàng của bạn với tài khoản Vimo.

Trước hết, để liên kết, bạn phải nhập mã OTP được gửi từ ngân hàng nhằm đảm bảo là chính chủ của tài khoản đang thực hiện liên kết.

Trong quá trình sử dụng, mọi giao dịch phát sinh trên Vimo hoặc tài khoản ngân hàng liên kết đều phải được bạn xác nhận. Ngoài ra, Vimo.vn tuyệt đối không lưu thông tin tài khoản ngân hàng/ thẻ quốc tế của bạn.