Hướng dẫn thanh toán hóa đơn internet

793

Từ menu chính: chọn “Hóa đơn internet

  • Bước 1: Chọn nhà cung cấp
   1. Nhập mã khách hàng hoặc mã hóa đơn
   2. Kiểm tra thông tin hóa đơn
   3. Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước thanh toán
  • Bước 2: Chọn nguồn tiền thanh toán
   Bạn chọn 1 trong các phương thức thanh toán sau:
   – Thanh toán bằng số dư ví VIMO
   – Thanh toán bằng thẻ liên kết
   – Thanh toán trực tiếp bằng thẻ ATM
   – Thanh toán trực tiếp bằng thẻ Visa/Master
   Điền thông tin theo yêu cầu và xác nhận
  • Bước 3: Xác nhận giao dịch
   1. Kiểm tra lại thông tin đơn hàng
   2. Nhập mã xác thực OTP/Điền mật khẩu/xác thực vân tay
  • Bước 4: Thông báo tình trạng đơn hàng