Hướng dẫn mua thẻ điện thoại

1634
  • Từ menu chính: Chọn “Thẻ điện thoại”

  • Bước 1: Chọn nhà mạng và mệnh giá thẻ cào
   1. Chọn nhà mạng
   2. Chọn mệnh giá thẻ
   3. Chọn số lượng thẻ
   Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước thanh toán.
  • Bước 2: Chọn nguồn tiền thanh toán
   Bạn chọn 1 trong các phương thức thanh toán sau:
   – Thanh toán bằng số dư ví VIMO
   – Thanh toán bằng thẻ liên kết
   – Thanh toán trực tiếp bằng thẻ ATM
   – Thanh toán trực tiếp bằng thẻ Visa/Master
   Điền thông tin theo yêu cầu và xác nhận giao dịch
  • Bước 3: Thành công – Thông tin thẻ được hiển thị trực tiếp trên màn hình thanh toán