Cách thanh toán cho thuê bao trả sau?

812

Cách nạp tiền điện thoại cho thuê bao trả sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng “Nạp điện thoại”
  • Bước 2: Chọn “Trả sau”
  • Bước 3: Điền số điện thoại cần nạp và mệnh giá nạp Bước 4: Xác nhận thông tin và hoàn tất giao dịch

*Lưu ý, để thanh toán tiền điện thoại trả sau, bạn cần đăng ký mở tài khoản EZ Pay