Cách mua mã thẻ di động?

913

Cách mua mã thẻ di động:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn tính năng “Mua mã thẻ di động”
  • Bước 2: Chọn nhà mạng bằng cách nhấp vào logo tương ứng
  • Bước 3: Chọn mệnh giá thẻ, số lượng
  • Bước 4: Xác nhận thông tin và hoàn tất giao dịch