Thanh toán bằng Vimo có được chiết khấu không?

1441

Nạp tiền điện thoại trên Vimo.vn luôn được chiết khấu trên giá trị giao dịch là 1,5% với các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone và 5% với các nhà mạng Vietnammobile, Gmobile

Mua mã thẻ trên Vimo.vn luôn được chiết khấu trên giá trị giao dịch là 1,5% với các nhà mạng Viettel, 3% đối với nhà mạng Vinaphone, Mobifone và 5% với các nhà mạng Vietnammobile, Gmobile

Mua mã thẻ game trên Vimo.vn luôn được chiết khấu trên giá trị giao dịch là 3%

Thanh toán các dịch vụ khác trên Vimo.vn có thể có hoặc không có chiết khấu tùy vào nhà cung cấp dịch vụ và tùy từng thời điểm.