Sử dụng Vimo có mất phí không?

2381

Vimo.vn không bắt buộc phải có số dư tối thiểu trong tài khoản, không thu phí khởi tạo, phí sử dụng hay bất kỳ khoản phí bất thường nào. Vimo.vn chỉ thu phí khi bạn sử dụng các dịch vụ sau: Nạp, chuyển, rút tiền.