Sau bao lâu, người nhận sẽ nhận được tiền

2590

Tùy thuộc vào thời gian chuyển tiền, hình thức chuyển tiền và nguồn tiền khách hàng sử dụng, mà người nhận có thể nhận tiền ngay lập tức hoặc nhận trong ngày hoặc nhận sáng ngày hôm sau. Cụ thể:

  • Chuyển tiền đến số điện thoại: Nhận ngay lập tức nếu nguồn tiền do người chuyển tiền là từ: Ví VIMO, thẻ ATM online, e-banking thẻ tín dụng. Nếu chuyển tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, từ 8h-15h thì người nhận sẽ nhận sau 15-30 phút; chuyển tiền sau 15h thì người nhận sẽ nhận được vào 9h sáng ngày hôm sau.
  • Chuyển tiền đến số thẻ Visa: Nhận tiền ngay lập tức
  • Chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng: Nhận tiền sau 15-30 phút, thời gian chuyển tiền sau 15h thì người nhận sẽ nhận được tiền vào 9h sáng hôm sau.
  • Chuyển tiền đến thẻ ATM: Nhận tiền ngay lập tức