Cách chuyển tiền cho người khác bằng Vimo

2443

Hiện nay trên Vimo.vn có 4 hình thức để chuyển tiền cho người khác:

  1. Chuyển tiền đến số điện thoại
  2. Chuyển tiền đến số thẻ VISA
  3. Chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng
  4. Chuyển tiền đến số thẻ ATM Cách thực hiện:
  • Bước 1: Tại giao diện chính, chọn “Chuyển tiền”
  • Bước 2: Chọn hình thức chuyển tiền
  • Bước 3: Nhập số tiền cần chuyển và lời nhắn
  • Bước 4: Chọn kênh thanh toán và hoàn tất giao dịch chuyển tiền.