Nạp tiền từ tài khoản ngân hàng

1084

Để nạp tiền từ tài khoản ngân hàng, bạn có thể thực hiện nạp tiền trên Vimo.vn như sau:

  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn “Nạp tiền”
  • Bước 2: Nhập số tiền cần nạp.
  • Bước 3: Lựa chọn ngân hàng
  • Bước 4: Nhập mã xác thực OTP
  • Bước 5: Xác thực giao dịch