Hướng dẫn liên kết thẻ quốc tế vào ví

1152
  • Bước 1: Chọn loại thẻ muốn liên kết
   1. Bạn chọn loại thẻ Visa hoặc Master để thực hiện liên kết
   2. Chọn tiếp
   Nếu chưa đăng nhập tài khoản hệ thống sẽ hiện ra trang để bạn đăng nhập hoặc đã đăng nhập thì sẽ hiển thị sang bước tiếp theo
  • Bước 2: Điền thông tin thẻ
   1. Số thẻ
   2. Họ tên chủ thẻ
   3. Ngày hết hạn
   4. Mã CVV của thẻ
   5. Địa chỉ email
   6. Tỉnh/ thành phố
   7. Địa chỉ
   8. Mã bảo mật
   Điền đầy đủ thông tin bạn chọn “Tiếp tục”
  • Bước 3: Xác thực thông tin thẻ
   Nếu xác thực thành công hệ thống sẽ chuyển sang bước xác thực thông tin thẻ để hoàn tất
   1. Điền số tiền đã bị trừ trong quá trình xác thực
   2. Xác thực 3D đối với Ngân Hàng có sử dụng dịch vụ 3D-secure
  • Bước 4: Thông báo tình trạng xác thực