Hướng dẫn chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng

1221

Từ menu chính: chọn “Chuyển tiền

 • Bước 1: Chọn số tài khoản ngân hàng
  1. Trong phần số tài khoản ngân hàng chọn ngân hàng phù hợp
  2. Điền Số tài khoản, Họ tên chủ tài khoản, Chi nhánh, Tỉnh/Thành phố
  3. chọn “Tiếp tục”
 • Bước 2: Điền số tiền cần chuyển
  1. Điền số tiền
  2. Điền nội dung chuyển tiền
  3. chọn “Tiếp tục”
 • Bước 3: Chọn nguồn tiền
  Hỗ trợ các hình thức nguồn tiền sau:
  – Số dư ví Vimo
  – Thẻ liên kết
  – Thẻ Visa/Master
  – Online bằng thẻ tài khoản Ngân Hàng
 • Bước 4: Xác nhận chuyển tiền
  Bạn điền mật khẩu hoặc OTP theo yêu cầu hệ thống cho hình thức nguồn tiền tương ứng
 • Bước 5: Thông báo tình trạng chuyển tiền