Nhất dáng nhì da – Thanh toán cực đã cùng NAPAS 

71
Nhất dáng nhì da – Thanh toán cực đã cùng NAPAS
Thời gian triển khai dự kiến: Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/12/2022.
● Giảm 10% tối đa 500.000 VND/giao dịch cho Khách hàng có hóa đơn thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng nội địa NAPAS tối thiểu từ 3.000.000 VND với các dịch vụ Spa/làm đẹp.
● Giảm 10% tối đa 300.000 VND/giao dịch cho khách hàng có hoá đơn thanh toán 100% bằng thẻ ghi nợ nội địa NAPAS tối thiểu từ 2.000.000 VND với các dịch vụ dịch vụ Spa/làm đẹp.