Hợp tác giữa Payoneer và VIMO

1355

Payoneer đã hợp tác với Ví điện tử VIMO cho phép người dùng của Payoneer có thể thực hiện:

  • Liên kết tài khoản Payoneer và tài khoản Ví điện tử VIMO
  • Thông qua ví điện tử VIMO, người dùng thực hiện Rút tiền trực tiếp từ tài khoản Payoneer đã liên kết về Ví điện tử VIMO
  • Loại tiền rút có thể từ USD.. ( tuỳ theo số dư tài khoản Payoneer) và nhận về ví VIMO là loại tiền VND
  • Trên ví VIMO, người dùng có thể xem được số dư của tài khoản Payoneer theo từng loại tiền trước khi xác nhận rút về ví VIMO