Thỏa thuận người dùng

2813
  1. Tổng quan:
   • Thỏa thuận Người dùng (gọi tắt là “Bản thỏa thuận”) này được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Bạn và VIMO (Pháp nhân chủ quản cổng thanh toán dịch vụ trực tuyến tại website https://www.vimo.vn/, sau đây có thể gọi tắt là “Vimo.vn”), áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của Vimo.vn (sau đây gọi tắt là “Sử dụng Vimo.vn”).
   • Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng Vimo.vn. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng Vimo.vn. Khi đã sử dụng Vimo.vn (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng Vimo.vn nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.
   • Bản thỏa thuận này gồm mười bốn (14) Điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Bản thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.
  2. Thay đổi nội dung:
   • Vimo.vn có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.
   • Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website Vimo.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực) ít nhất là mười bốn (14) ngày.
   • Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng Vimo.vn, hoặc gửi văn bản phản đối đến Vimo.vn trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.
   • Trong trường hợp Vimo.vn không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.
   • Bản thỏa thuận này được sửa đổi lần gần đây nhất là ngày 01/10/2012.

  Quan hệ của Vimo.vn với các bên

  Vai trò của Vimo.vn:

  • Thông qua website https://www.Vimo.vn/, Vimo.vn cung cấp dịch vụ Ví điện tử với chức năng GIỮ HỘ tiền Việt Nam đồng (VND) cho các bên Mua và bên Bán hàng hóa/ dịch vụ có sử dụng Vimo.vn. Dựa trên căn cứ là số tiền giữ hộ đó, Vimo.vn bảo lãnh cho việc chuyển tiền thanh toán tức thời của bên Mua cho bên Bán.
  • Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tiền tệ quy định trên tài khoản của Bạn mở tại Vimo.vn là tiền VND. Bạn có thể yêu cầu Vimo.vn chi trả số tiền (số dư khả dụng) có trong tài khoản của bạn mở tại Vimo.vn vào bất kỳ thời gian nào thông qua chức năng “Rút tiền”.
  • Khi một Khách hàng chuyển tiền cho Vimo.vn giữ hộ, thì: vào thời điểm Vimo.vn đã nhận được tiền, Vimo.vn sẽ cộng thêm vào tài khoản của Khách hàng mở tại Vimo.vn một số tiền VNĐ bằng với số tiền mà Vimo.vn nhận được theo tỷ lệ 1:1 (Trừ đi các khoản phí mà Khách hàng phải trả nếu có).

  Thông tin cá nhân của Bạn:

  Vimo.vn luôn coi trọng vấn đề Bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu hơn về những cam kết của Vimo.vn nhằm bảo vệ thông tin cho Bạn cũng như việc sử dụng và chia sẻ thông tin khi cần.

  Thông tin của những đối tượng khác:

  Nếu Bạn nhận được thông tin về Khách hàng khác của chúng tôi khi sử dụng Vimo.vn, Bạn phải giữ kín thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc dùng nó vào mục đích tiếp thị trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.

  Quyền sở hữu trí tuệ và An toàn bảo mật:

  Bạn cam kết:

  • Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Vimo.vn và các sản phẩm, dịch vụ khác của Vimo.vn; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, nút bấm và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của Vimo.vn tại bất kỳ đâu.
  • Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Vimo.vn trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của Vimo.vn.
  • Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của Vimo.vn, tự bảo mật tài khoản và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do rò rỉ thông tin từ phía mình.

  Chuyển nhượng:

  Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Vimo.vn, Bạn không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà Bạn đã thống nhất trong Bản thỏa thuận này. Vimo.vn bảo lưu quyền chuyển nhượng hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào được ghi trong bản thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào.

  Thông báo tới Bạn:

  • Bạn đồng ý rằng Vimo.vn có thể gửi thông báo tới Bạn bằng cách thông báo trên website Vimo.vn hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ Email mà Bạn đã cung cấp. Bạn sẽ nhận được thông báo/thư điện tử của chúng tôi trong vòng hai mươi bốn giờ tính từ khi chúng tôi đưa thông tin lên website.
  • Nếu những thông báo này được gửi qua Email, chúng tôi mặc định Bạn sẽ nhận được thông tin sau hai (02) ngày làm việc tính từ thời điểm thư được gửi đi.
  • Bạn có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua Email bằng cách liên lạc với Vimo.vn theo thông tin liên hệ tại khoản 2.8 Điều 2 của Bản thỏa thuận này. Tuy nhiên, Vimo.vn có thể đóng tài khoản của Bạn nếu Bạn hủy chức năng nhận thông tin từ chúng tôi.

  Liên hệ tới Bạn:

  Bằng việc cung cấp số điện thoại (di động và/hoặc cố định) khi sử dụng Vimo.vn, Bạn đã đồng ý cho phép Vimo.vn được gửi tin nhắn SMS/ MMS hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại của Bạn để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ hoặc thông báo hoặc quảng bá Vimo.vn.

  Thông tin liên hệ của Vimo.vn:

  Ngoài các phương thức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ được Vimo.vn đưa lên website https://www.Vimo.vn/, Bạn có thể liên hệ hoặc gửi tài liệu tới địa chỉ của Vimo.vn theo thông tin như sau:
  – Công ty Cổ phần Công nghệ VIMO
  – Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
  – Số điện thoại: 1900-2079
  – Email: hotro@vimo.vn

  Điều khoản về Tài khoản

  Khái niệm:

  • Vimo.vn cấp cho mỗi cá nhân đăng ký tạo tài khoản và sử dụng Vimo.vn (sau đây gọi tắt là Khách hàng) một tài khoản thành viên (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Vimo” hoặc “Tài khoản”).
  • Mỗi tài khoản đều được sở hữu bởi một Khách hàng thông qua sự tương ứng về: Họ tên, Số điện thoại di động hợp pháp (đã khai báo thông tin với nhà mạng, theo đúng quy định của pháp luật về quyền sở hữu sim thẻ) mà Khách hàng cung cấp khi đăng ký tạo tài khoản với Vimo.vn.
  • Khách hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký hoặc sửa đổi trên hệ thống của Vimo.vn

  Mở tài khoản:

  Để đăng ký mở tài khoản bạn cần có một số điện thoại di động đang hoạt động bình thường, sau đó bạn truy cập vào website của Vimo.vn tại địa chỉ https://vimo.vn, chọn mục Đăng ký tài khoản và điền thông tin, thực hiện các bước theo hướng dẫn của Vimo.vn. Sau khi hoàn tất đăng ký thành công, bạn sẽ có ngay một tài khoản trên hệ thống của Vimo.vn và có thể sử dụng ngay tài khoản đó.

  Đóng tài khoản:

  a) Quyền của Bạn: Bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của Bạn và gửi yêu cầu đề nghị theo hướng dẫn để chúng tôi đóng tài khoản cho Bạn.

  b) Hạn chế:

  • Bạn không nên đề nghị đóng tài khoản khi Tài khoản của Bạn đang bị điều tra/khiếu nại hoặc đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận.
  • Nếu Bạn vẫn đề nghị đóng tài khoản trong các trường hợp này, Vimo.vn sẽ tạm giữ và/hoặc đóng băng toàn bộ số tiền có trong tài khoản của Bạn và tất cả số tiền đang ở trạng thái chờ chuyển, chờ nhận có liên quan tới tài khoản của Bạn ở thời điểm Bạn gửi đề nghị đóng tài khoản.
  • Thời gian tạm giữ và/hoặc đóng băng này có thể lên tới một trăm tám mươi (180) ngày để đảm bảo an toàn cho Vimo.vn hoặc các bên thứ ba khác.
  • Bạn sẽ phải có trách nhiệm pháp lý về tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản của mình ngay cả khi tài khoản đã đóng.

  c) Quyền đóng tài khoản của Vimo.vn

  • Nếu Bạn vi phạm các cam kết về sử dụng dịch vụ (ví dụ: dùng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng ăn cắp để nạp tiền vào tài khoản Vimo.vn, gian lận trong mua/bán hàng hoá, mua/bán hàng hoá cấm tiêu thụ tại Việt nam…) Vimo.vn có quyền đóng tài khoản của Bạn và tạm giữ toàn bộ số dư có trong tài khoản cùng số tiền của các giao dịch đang ở trạng thái Chờ chuyển/ Chờ nhận của Bạn.
  • Nếu trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày kể từ thời điểm tài khoản của Bạn bị đóng vì lý do được nêu ở mục này mà Bạn không có phản hồi gì thì số tiền bị tạm giữ của Bạn sẽ được chuyển vào quỹ Dự phòng rủi ro của Vimo.vn, và khi đó Bạn sẽ không được yêu cầu Vimo.vn hoàn lại số tiền đó và Vimo.vn cũng không có trách nhiệm phải hoàn lại số tiền đó cho Bạn.
  • Nếu Vimo.vn đóng tài khoản của bạn hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn. Nếu Vimo.vn giới hạn quyền truy cập vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông báo về các hành động đó cho bạn và cơ hội sử dụng lại nếu thích hợp.

  Điều khoản về Chuyển tiền

  Quyền của Bạn:

  Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của người khác để thanh toán hóa đơn mua hàng hóa/dịch vụ, hoặc cũng có thể Chuyển tiền trực tiếp mà không có hóa đơn (ví dụ: tặng tiền mừng đám cưới, hay chuyển tiền cho bạn bè/người thân ở xa…)

  Giới hạn chuyển tiền:

  a) Để kiểm soát rủi ro, Vimo.vn có thể áp giới hạn số tiền chuyển của mỗi tài khoản. Bạn có thể thấy giới hạn này bằng cách đăng nhập vào tài khoản Vimo của bạn. Nếu tài khoản của Bạn đã được chứng thực và hợp lệ, chúng tôi có thể tăng hoặc bỏ giới hạn Chuyển tiền cho Bạn.

  b) Khi bạn thực hiện giao dịch Chuyển tiền, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ báo cho Bạn rằng giao dịch của Bạn có nguy cơ xảy ra rủi ro cao hơn mức bình thường (ví dụ bạn Chuyển tiền trực tiếp cho một người không quen biết mà không phải là giao dịch Thanh toán tạm giữ). Lưu ý này không có nghĩa là tất cả giao dịch đều có nguy cơ gặp rủi ro và gian lận. Nó chỉ cảnh báo giao dịch đó có thể rủi ro, bạn có thể chọn tiếp tục giao dịch với một số lựa chọn có sẵn.

  Điều khoản Nhận tiền

  Phạm vi:

  Thông qua số di động đã đăng ký với Vimo.vn, một tài khoản có quyền nhận không giới hạn số tiền chuyển đến một cách hợp pháp. Các khoản tiền không hợp pháp hoặc có nguồn gốc bất minh sẽ bị xem xét và có thể bị đóng băng/ tạm giữ.

  Thu hồi hoặc hoàn trả tiền:

  a) Khi bạn nhận được một khoản thanh toán (Tài khoản của bạn tại Vimo.vn sẽ nhận được một khoản tiền VNĐ tương ứng với giá trị của giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản khác tới), bạn có trách nhiệm đảm bảo về toàn bộ khoản thanh toán này (bao gồm một số khoản phí được liệt kê ở Điều 8 trong bản thỏa thuận này) nếu bạn phải hoàn lại hoặc bồi thường tiền cho người mua. Bạn đồng ý cho phép Vimo.vn thu hồi các khoản hoàn lại hoặc bồi thường bằng cách ghi nợ vào tài khoản của bạn, nếu số dư trong tài khoản của bạn tại thời điểm đó không đủ trả, bạn phải bồi hoàn lại cho Vimo.vn qua những phương thức khác theo quy định của Vimo.vn

  b) Bạn có thể trả lại số tiền nhận được từ một tài khoản khác chuyển tới cho bạn trong trường hợp bạn không đồng ý hoặc không muốn thực hiện giao dịch với tài khoản đã chuyển tiền cho bạn. Việc hoàn lại tiền cần được thực hiện càng sớm càng tốt trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng không quá 1 tháng) thông qua chức năng “Hoàn lại” (nếu giao dịch đã hoàn thành) hoặc chức năng Từ chối (nếu giao dịch đang bị Tạm giữ) tại trang thông tin chi tiết của giao dịch nhận tiền tương ứng.

  Khiếu nại:

  Trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ người mua nhưng sau đó bị người mua khiếu nại rằng bạn không thực hiện giao dịch mua bán một cách nghiêm túc (không chuyển hàng cho người mua, người mua không nhận được hàng sau thời gian cam kết của bạn, hoặc hàng giao cho người mua có sự sai khác lớn so với mô tả) thì Vimo.vn có quyền đóng băng số tiền đã nhận trong tài khoản của bạn để xác minh và xử lý. Khi đó, khiếu nại sẽ được giải quyết theo Quy định xử lý Khiếu nại & Chính sách bảo hiểm giao dịch của Vimo.vn

  Tra soát giao dịch thanh toán:

  Là hoạt động khi Vimo.vn kiểm tra lại các giao dịch mà theo Vimo.vn đó là giao dịch có dấu hiệu gian lận. Nếu một giao dịch chuyển tiền nằm trong trạng thái phải Tra soát, Vimo.vn sẽ xử lý và gửi thông báo tới cho người bán để ngừng chuyển hàng. Vimo.vn sẽ hướng dẫn và xóa hoặc đóng băng hoặc hủy giao dịch, thông báo cho người bán biết và trả tiền về cho người mua hoặc tạm giữ tiền của người mua để xác minh.

  Điểu khoản Rút tiền

  Phạm vi

  a) Bạn có thể rút tiền có trong tài khoản của bạn mở tại Vimo.vn. Việc này có thể thực hiện bằng cách bạn đăng nhập vào tài khoản Vimo và thực hiện gửi yêu cầu Rút tiền theo hướng dẫn của Vimo.vn. Khi bạn Rút tiền từ tài khoản Vimo, có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định tại Điều 8 của bản thỏa thuận này.

  b) Bạn có thể Rút tiền bằng cách yêu cầu Vimo.vn chuyển tiền từ tài khoản của bạn mở tại Vimo.vn:

  • Vào tài khoản của bạn tại ngân hàng, hoặc
  • Bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của Vimo.vn để nhận tiền mặt.

  Thời gian xử lý:

  Vimo.vn sẽ giải quyết yêu cầu Rút tiền của bạn kể từ khi Bạn gửi yêu cầu rút tiền theo đúng hướng dẫn và quy định của Vimo.vn như sau (Áp dụng với các khoản tiền mà Vimo.vn cho rằng đó là tiền có nguồn gốc hợp pháp và bạn phải là người sở hữu hợp lệ tài khoản Vimo đó):

  Vimo.vn sẽ duyệt lệnh chuyển tiền tới tài khoản Ngân hàng của Bạn trong thời gian từ một (01) giờ tới tối đa là mười hai (12) giờ làm việc.

  Lưu ý thời gian bạn nhận được tiền (báo có trong tài khoản ngân hàng) sẽ phụ thuộc vào thời gian ngân hàng xử lý giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty CP Công nghệ Vimo tới tài khoản ngân hàng của bạn.

  Các trường hợp hạn chế:

  Bạn sẽ không rút được tiền hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn trong một số trường hợp sau đây:

  a) Tài khoản của bạn đang bị phong tỏa.

  b) Tài khoản của bạn đang bị khiếu nại, hoặc Vimo.vn có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản của bạn có nguồn gốc không hợp pháp.

  c) Bạn khai báo sai tài khoản ngân hàng.

  Điều khoản Nạp tiền

  Phạm vi

  a) Bạn có thể Nạp tiền vào tài khoản Vimo bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại website https://Vimo.vn, chọn mục Nạp để thực hiện giao dịch nạp tiền theo hướng dẫn của Vimo.vn. Khi thực hiện giao dịch Nạp tiền, có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định của Bản thỏa thuận này.

  b) Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản Vimo, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây

  Thời gian xử lý:

  Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, Vimo.vn sẽ ghi có số dư tiền VNĐ tương ứng với giao dịch Nạp tiền của bạn (trừ đi phí giao dịch nếu có) vào tài khoản của bạn tại Vimo.vn. Quy định cụ thể về thời gian xử lý với mỗi phương thức, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

  Trường hợp hạn chế:

  Bạn không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi Vimo.vn tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền bạn chuyển tới Vimo.vn để nạp tiền có nguồn gốc không hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp…

  Điều khoản Trách nhiệm & Quyền

  Trách nhiệm của bạn

  a) Khi sử dụng Vimo.vn bạn sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản Vimo của bạn. Có thể bạn phải bồi thường cho Vimo.vn và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hay nếu bạn gây tổn thất, thiệt hại cho Vimo.vn, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

  b) Trong trường hợp Vimo.vn trừ tiền từ tài khoản Vimo của bạn để hoàn trả tiền cho một tài khoản khác, nếu số dư tài khoản của bạn tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, Vimo.vn có thể ghi âm tài khoản Vimo của bạn và bạn sẽ được Vimo.vn yêu cầu Nạp tiền bổ sung vào tài khoản Vimo để bù đắp cho số tiền đã bị ghi âm. Nếu bạn không làm như vậy theo đúng thời hạn thì Vimo.vn có thể kiện bạn ra Tòa án theo quy định Pháp luật của Việt Nam.

  Quyền của Vimo.vn

  Nếu Vimo.vn có lý do để cho rằng bạn vi phạm những Hoạt động bị giới hạn, Vimo.vn sẽ làm hết mức để bảo vệ Vimo.vn, và hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những hành động này):

  a) Vimo.vn có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn vào tài khoản hoặc dịch vụ;

  b) Vimo.vn có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do bạn cung cấp cho Vimo.vn

  c) Bất cứ lúc nào, Vimo.vn cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn;

  d) Vimo.vn có thể tạm giữ/đóng băng các khoản tiền của bạn trong thời gian một trăm tám mươi (180) ngày nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra.

  e) Nếu bạn bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền… Vimo.vn có thể tạm giữ/ đóng băng các khoản tiền trong tài khoản của bạn đến khi nào vấn đề được giải quyết theo quy định của bản thỏa thuận này;

  f) Vimo.vn có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với bạn.

  Điều khoản Lỗi & Sự cố

  Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:

  Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên tài khoản của bạn vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Vimo của bạn tại website của Vimo .vn và truy cập mục Quản trị giao dịch. Nếu bạn có lý do để cho rằng tài khoản của bạn đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho Vimo .vn biết khi:

  a) Có thông báo giao dịch không chính xác

  b) Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của bạn

  c) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của bạn

  d) Mật khẩu đăng nhập và/hoặc mật khẩu thanh toán bị lộ hoặc bạn bị mất số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mật khẩu từ Vimo .vn

  e) Ai đó đã/ đang chuyển tiền bằng tài khoản của bạn hoặc sử dụng tài khoản của bạn để thanh toán mà không được phép của bạn (việc này được gọi là “Sử dụng tài khoản trái phép”).

  Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới Vimo .vn

  Thông báo tới Vimo .vn nếu bạn tin rằng giao dịch của mình có xảy ra lỗi/ sự cố hoặc có giao dịch không hợp lệ/ chính xác trong tài khoản của bạn, xin vui lòng sử dụng một trong các cách liên hệ tới Vimo .vn như sau:

  a) Gọi điện thoại tới số Hỗ trợ khách hàng của Vimo.vn: 1900-2079

  b) Gửi Khiếu nại tới địa chỉ email: support@Vimo.vn

  c) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của Vimo .vn thông qua các nick chat được tích hợp trên web của Vimo .vn

  d) Đến văn phòng làm việc của Vimo .vn

  Bạn phải gửi thông báo tới Vimo .vn trong thời hạn là hai mươi bốn giờ làm việc kể từ khi bạn phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

  Xem xét và xử lý thông báo của bạn:

  Vimo .vn sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi Vimo .vn nhận được thông báo của bạn ( hoặc 20 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía Vimo .vn – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, Vimo .vn có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.

  Xử lý lỗi và Giới hạn

  a) Nếu Vimo .vn phát hiện được quá trình giao dịch bị lỗi từ phía Vimo .vn, chúng tôi sẽ sửa lỗi. Nếu lỗi xảy ra mà kết quả là số tiền bạn nhận được ít hơn số tiền thực tế giao dịch, chúng tôi sẽ thanh toán bù cho bạn. Nếu lỗi xảy ra và bạn nhận được nhiều hơn số tiền thực tế, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền thừa từ tài khoản Vimo .vn của bạn.

  b) Nếu lỗi xảy ra và kết quả là Các giao dịch không được thực hiện hoặc với số tiền không đúng, Vimo .vn sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà bạn phải chịu, trừ các trường hợp sau:

  1. Lỗi không phải do Vimo .vn gây ra,
  2. Số dư tài khoản Vimo của bạn không có đủ số tiền để thực hiện giao dịch
  3. Hệ thống của Vimo .vn không hoạt động tốt và bạn “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch.
  4. Trường hợp bất khả kháng như được nêu tại Điều 12 của bản thỏa thuận này.

  Trường hợp bất khả kháng

  Vimo.vn có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hoặc thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của Vimo.vn. Nếu Vimo.vn không thể thực hiện nghĩa vụ với bạn do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, Vimo.vn sẽ cố gắng gửi thông báo cho bạn về sự kiện đã xảy ra và hành động của chúng tôi.

  Các hành động bị giới hạn

  Khi sử dụng Vimo.vn bạn sẽ không được:

  1. Vi phạm bản thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà bạn đã đồng ý với Vimo.vn
  2. Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của Vimo.vn và của các bên thứ ba liên quan;
  3. Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối
  4. Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm
  5. Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo Vimo.vn thì đó là các khoản tiền phi pháp hay có thể gọi là “Tiền đen”
  6. Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của Vimo.vn
  7. Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành động bị giới hạn ở mục này.
  8. Sử dụng dịch vụ Vimo.vn theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.
  9. Tiết lộ thông tin của người sử dụng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà bạn chưa được cho phép;
  10. Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của Vimo.vn
  11. Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của người sử dụng khác và/hoặc của Vimo.vn
  12. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép website của Vimo.vn mà không được chúng tôi cho phép.
  13. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà Vimo.vn thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của Vimo.vn
  14. Hành động làm mất kết nối/Vimo.vn từ nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác

  Tranh chấp với Vimo

  Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm để ngày càng cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh và cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách thực hiện tốt điều đó. Vì vậy, nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa bạn và Vimo.vn, thì trước tiên bạn hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Vimo.vn theo một trong các phương thức sau:

  a) Gọi tới số điện thoại: 1900-2079​

  b) Gửi Email tới địa chỉ: hotro@vimo.vn

  c) Chat với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của Vimo.vn

  d) Gửi Khiếu nại trong mục Quản trị khiếu nại khi bạn đăng nhập vào tài khoản Vimo.

  * Lưu ý: Nhân viên của Vimo.vn làm việc từ 8h30 tới 18h00 các ngày từ thứ 2 tới thứ 6, thứ bảy làm từ 8h30 tới 12h30; nghỉ chiều thứ bảy và các ngày chủ nhật.

  Luật và Tòa án cho sự tranh chấp:

  Bạn đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa bạn và Vimo.vn nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  Tranh chấp không thích hợp:

  Tất cả các yêu cầu bạn đưa ra để chống lại Vimo.vn sẽ được giải quyết theo quy định tại bản thỏa thuận này. Các yêu cầu mang tính đối lập bản thỏa thuận này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với bản thỏa thuận này. Và thông qua bản thông báo của Vimo.vn về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn, bạn đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với Vimo.vn.

  Không từ bỏ:

  Với tất cả sự tôn trọng giành cho khách hàng của mình, chúng tôi tin rằng sự thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp giữa bạn và Vimo.vn sẽ không ảnh hưởng đến các công việc khác liên quan khi bạn sử dụng Vimo.vn

  Không bảo đảm:

  a) Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của Vimo.vn.

  b) Vimo.vn không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì Vimo.vn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền…