Hướng dẫn đăng ký tài khoản

2884

Để đăng ký tài khoản Vimo, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Khi màn hình đăng nhập hiện ra, bạn cần bấm vào nút “Đăng ký”
  • Bước 2: Tại form đăng ký nhập đầy đủ các thông tin:
  1. Số điện thoại đăng ký
  2. Họ tên chủ tài khoản
  3. Mật khẩu đăng nhập
  4. Nhập lại mật khẩu đăng nhập
  • Bước 3: Xác thực tài khoản
    VIMO sẽ gửi 01 mã xác thực đăng ký tài khoản tới số điện thoại bạn vừa khai báo. Nhập mã đó vào form xác thực và hoàn tất.
  • Bước 4: Thành công