Chuyển tiền đến số thẻ Visa/Master

1160

Từ menu chính: chọn “Chuyển tiền

 • Bước 1: Chọn số thẻ Visa/Master
  1. Điền số thẻ visa
  2. chọn “Tiếp tục”
 • Bước 2: Điền số tiền cần chuyển
  1. Điền số tiền
  2. Điền nội dung chuyển tiền
  3. chọn “Tiếp tục”
 • Bước 3: Chọn nguồn tiền
  Hỗ trợ các hình thức nguồn tiền sau:
  – Số dư ví Vimo
  – Thẻ liên kết
  – Thẻ Visa/Master
  – Online bằng thẻ tài khoản Ngân Hàng
 • Bước 4: Xác nhận chuyển tiền
  Bạn điền mật khẩu hoặc OTP theo yêu cầu hệ thống cho hình thức nguồn tiền tương ứng
 • Bước 5: Thông báo tình trạng chuyển tiền