Điều khoản về rút tiền

2693

Phạm vi

a) Bạn có thể rút tiền có trong tài khoản của bạn mở tại Vimo.vn. Việc này có thể thực hiện bằng cách bạn đăng nhập vào tài khoản Vimo và thực hiện gửi yêu cầu Rút tiền theo hướng dẫn của Vimo.vn. Khi bạn Rút tiền từ tài khoản Vimo, có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định tại Điều 8 của bản thỏa thuận này.

b) Bạn có thể Rút tiền bằng cách yêu cầu Vimo.vn chuyển tiền từ tài khoản của bạn mở tại Vimo.vn:

  • Vào tài khoản của bạn tại ngân hàng, hoặc
  • Bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của Vimo.vn để nhận tiền mặt.

Thời gian xử lý:

Vimo.vn sẽ giải quyết yêu cầu Rút tiền của bạn kể từ khi Bạn gửi yêu cầu rút tiền theo đúng hướng dẫn và quy định của Vimo.vn như sau (Áp dụng với các khoản tiền mà Vimo.vn cho rằng đó là tiền có nguồn gốc hợp pháp và bạn phải là người sở hữu hợp lệ tài khoản Vimo đó):

Vimo.vn sẽ duyệt lệnh chuyển tiền tới tài khoản Ngân hàng của Bạn trong thời gian từ một (01) giờ tới tối đa là mười hai (12) giờ làm việc.

Lưu ý thời gian bạn nhận được tiền (báo có trong tài khoản ngân hàng) sẽ phụ thuộc vào thời gian ngân hàng xử lý giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty CP Công nghệ Vimo tới tài khoản ngân hàng của bạn.

Các trường hợp hạn chế:

Bạn sẽ không rút được tiền hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn trong một số trường hợp sau đây:

a) Tài khoản của bạn đang bị phong tỏa.

b) Tài khoản của bạn đang bị khiếu nại, hoặc Vimo.vn có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản của bạn có nguồn gốc không hợp pháp.

c) Bạn khai báo sai tài khoản ngân hàng.