Điều khoản về nạp tiền

1360

Phạm vi

a) Bạn có thể Nạp tiền vào tài khoản Vimo bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại website https://Vimo.vn, chọn mục Nạp để thực hiện giao dịch nạp tiền theo hướng dẫn của Vimo.vn. Khi thực hiện giao dịch Nạp tiền, có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định của Bản thỏa thuận này.

b) Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản Vimo, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Thời gian xử lý:

Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, Vimo.vn sẽ ghi có số dư tiền VNĐ tương ứng với giao dịch Nạp tiền của bạn (trừ đi phí giao dịch nếu có) vào tài khoản của bạn tại Vimo.vn. Quy định cụ thể về thời gian xử lý với mỗi phương thức, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

Trường hợp hạn chế:

Bạn không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi Vimo.vn tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền bạn chuyển tới Vimo.vn để nạp tiền có nguồn gốc không hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp…