Vimo là gì

3979

Ứng dụng Ví điện tử VIMO là sản phẩm của Công ty Cổ phần Công Nghệ Vi Mô. Ứng dụng cho phép bạn tạo và nạp tiền vào tài khoản VIMO để thanh toán cho hơn 100 dịch vụ như nạp tiền điện thoại, thanh toán điện nước, thanh toán vay tiêu dùng, v.v…
Từ ngày 22/2/2015, Vi Mô được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Ví điện tử số 30/GP-NHNN.