VIMO có thể khóa hoặc hủy tài khoản của tôi hay không?

1124

Vimo có thể tự khóa tài khoản của bạn trong các trường hợp sau:

1. Bạn yêu cầu bộ phận CSKH của Vimo hỗ trợ khóa tài khoản.
2. Vimo nghi ngờ có hành vi phạm pháp, đuuợc thực hiện qua tài khoản, ví dụ như: lừa đảo, rửa tiền,…
Việc khóa tài khoản trong trường hợp này nhằm đảm bảo an toàn cho chủ tài khoản.