Tôi tạo tài khoản Vimo như thế nào?

859

Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, chọn “ĐĂNG KÝ NGAY”
Bước 2: Nhập số điện thoại, họ tên, mật khẩu và bấm nút đăng ký
Bước 3: Nhập mã xác thực (OTP) đã được gửi tới số điện thoại của bạn và bấm xác thực