Tôi có thể thanh toán bằng thẻ chưa liên kết được không?

723

Được. Nhưng mỗi lần thanh toán quý khách sẽ phải nhập lại thông tin thẻ (họ tên, số thẻ….). Quý khách nên liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng với Vimo không cần phải nhập lại thông tin tài khoản ngân hàng mỗi lần giao dịch.