Tôi có thể liên kết bao nhiêu thẻ/tài khoản ngân hàng?

614
  • Một tài khoản Vimo có thể liên kết với nhiều thẻ/tài khoản ngân hàng
  • Một thẻ/tài khoản ngân hàng chỉ có thể liên kết với 1 tài khoản VIMO