Tôi có thể kiểm tra phiên bản ứng dụng VIMO tại đâu?

652

Bước 1. Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn “Ví của tôi


Bước 2. Nhấn vào biểu tượng “Cài đặt” hình dấu răng cưa ở góc phải trên cùng


Tại đây, bạn có thể đọc được phiên bản ứng dụng hiển thị phía dưới cùng