Tôi có thể kiểm tra phiên bản ứng dụng VIMO tại đâu?

552

Để kiểm tra phiên bản ứng dụng VIMO, bạn làm như sau:

  • Bước 1. Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn “Ví của tôi”
  • Bước 2. Nhấn vào biểu tượng “Cài đặt” hình dấu răng cưa ở góc phải trên cùng

Tại đây, bạn có thể đọc được phiên bản ứng dụng hiển thị phía dưới cùng