Tôi có thể đăng nhập vào cùng một tài khoản VIMO trên nhiều thiết bị được không?

681

Một tài khoản Vimo chỉ có thể đăng nhập trên 1 thiết bị tại một thời điểm.