Tôi cần bao nhiêu tiền trong số dư tài khoản để duy trì tài khoản Vimo?

770

Vimo.vn không yêu cầu Quý khách phải duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản