Số tài khoản Vimo là gì?

1369

Số tài khoản Vimo chính là số điện thoại của bạn đăng ký ví Vimo.vn. Mỗi tài khoản Vimo tương ứng với duy nhất 1 số điện thoại, và mỗi số điện thoại cũng chỉ đăng ký được duy nhất 1 tài khoản Vimo.