Rút tiền về số tài khoản ngân hàng

1199

Để rút tiền về số tài khoản ngân hàng, bạn có thể thực hiện các bước như sau:

  • Bước 1: Vào phần “Ví của tôi”, chọn “Rút tiền”
  • Bước 2: Nhập số tiền cần rút
  • Bước 3: Lựa chọn mục “Số tài khoản ngân hàng”
  • Bước 4: Lựa chọn ngân hàng
  • Bước 5: Nhập thông tin tài khoản
  • Bước 6: Xác nhận và hoàn tất giao dịch